Se sametingspresidentens hilsen til Vesterålen på Samefolkets dag