Datatilsynet: – Fødselsnumre er gitt en særskilt beskyttelse

foto