– Føler vi har god oversikt og har klart å slå ned utbruddet