Forvaltningskaos gjør at norsk sild mister miljøsertifisering

Forhandlinger om sildekvoten ble brutt, noe som har ført til at rådene om internasjonal totalkvote er oversteget med 207.000 tonn. Foto: Kjell Herskedal/NTB