Trond Løkke bruker hver påske på tilsyn av turlagshyttene. Slik er det også i år