Regjeringens svar på algeproblemet: Vil styrke overvåkingen