– Utvidelse av masseuttak innebærer beslag av beitearealer

Illustrasjonsfoto. Foto: Zuzana Kiripolska