– Folk er nok litt avventende med tanke på koronaviruset

Torgeir Larsen er leder for NHO Reiseliv Vesterålen, og styreleder for Myre Kysthotell AS. Foto: Tommy Hansen