Vurderer statens risiko i Andøya-prosjektet

Andøya Spaceport: Norsk Romsenter har fått hjelp av advokatfirmaet Hjort for å belyse statens informasjonsbehov knyttet til etablering av Andøya Spaceport.