Det er kanskje mange som følger i Lindmos fotspor og sier opp jobben for å følge drømmen på mandag