– De som trenger oss mest, får kanskje ikke meldt fra

foto