Tildeler den ene storkontrakten etter den andre

Illustrasjon av Andfjord Salmons landbaserte oppdettsanlegg. Foto: Arkiv