Andfjord Salmon har tildelt flere kontrakter

foto