Duus Matverk: Driftsselskap begjært konkurs av tidligere ansatte