Tre av sju som vil bli næringssjef er unntatt offentlighet