Mulig vannrasjonering: – En del av den daglige drifta

foto