Dette gjør eldre velgere i Vesterålen annerledes enn yngre