Ber om kartlegging av etterslepet på alle skolene: – Vil være en veldig viktig oversikt