Veterinærinstituttet påviste salmonella hos Skretting

foto