Reiduns kampsak er nærmarka: – Den er viktig for alle

foto