– Hvordan sørger kommunen for nødvendig helsehjelp til flyktningene?

foto