Utfordrer fylkesråden om fartsgrensen i Vesterålsgata

foto