P-8-flyene på Evenes har nå fått to hangarer

foto