Bøndene mister avling på grunn av gjess

foto
Undersøkelser i regi av NINA i Vesterålen, viser at beitende gjess gir mindre avling for bøndene. Foto: Ingunn Tombre