Regjeringen vil gi en halv million kroner til alle grunnskoler