56 prosent av de med behov har unngått å gå til tannlegen fordi det er for dyrt