Ingen formelle hindringer for masseuttak på Kalvøya

foto