Sjømat fra hele landet skal brukes når «Mymint» kan bli årets unge kokk