Her er det færre folkevalgte kvinner i politikken enn for fire år siden: – Utrolig synd

foto