Skal vedta plan før man kan ta hull på 250 millioner

foto