foto

– Uten all den hjelpa og støtten jeg har fått vet jeg ikke om jeg hadde vært der jeg er i dag