Åpner for at fornærmede kan ha knust rutene sine selv