Disse bedriftene har fått koronakompensasjon den siste måneden

foto