Nå blir det vanskeligere å slippe unna ulovlig garnfiske i Vesterålen