Disse strekningene i Vesterålen settes i gang først