Utfordret samferdselsministeren på flyrute-kjøp

foto