Søker om dispensasjon og midlertidig brukstillatelse

foto