Spent på koronaeffekten for årets søknader til Samordna Opptak