Uredd og engasjert har hun jobbet for bygdas ve og vel i 33 år gjennom dugnadsarbeid i Bleik Vel. – Jeg føler jeg har gjort mitt etter 19 år som sekretær, syv år som leder, to år som nestleder og fem år som styremedlem, sier Alvhild Norheim. På fanget ser vi fire tettskrevne protokoller med saker de har jobbet for. Foto: Mette-Hælene Berger Amundsen

Alvhild har stått på barrikadene for Bleik i 33 år

I 33 år har hun fått bleiksfolket til å se at sammen er de sterke gjennom Bleik Vel. Selv om hun nå trer ut av styret lover Alvhild Norheim at engasjementet for bygdas ve og vel fortsetter.