Satser på å være i drift i løpet av sommeren

Havila Kystruten har møtt problemer med tanke på at de ikke har kunnet startet seilingene fra 1. januar som planen opprinnelig var. Nå ser det ut som de kan være i gang i løpet av sommeren. Foto: Den Belitsky/Havila Kystruten