Krever nødnett i Ryggedalstunnelen

Sture Pedersen, ordfører i Bø kommune (H). Foto: Arkivfoto/Vidar Eliassen