Formannskapet bevilget 50.000 kroner til brønnboring

foto