Holmøy sikrer trolig lokalt eierskap i Vesterålskraft

foto