Studentsatellitt med på historisk oppskyting

foto