Mener forskriften ikke har hjemmel og at politiet ikke kan følge opp