– Slike ting skal ikke forekomme på en fotballbane

foto