Halve Kirkemøtet vil ikke stille krav om ansattes samlivsform