Hun en av fire søkere til rektorstillingen ved Sortland ungdomsskole

foto