Står ved etablering av testsenter på Fiskebøl

foto