Mener Andfjord Salmon-etablering kan ha negativ konsekvens for fiskeriene

foto
Kvalnes: Hvis alt går etter planen settes det ut fisk i det første bassenget på Kvalnes allerede til sommeren. Ved full utbygging på Kvalnes vil selskapet produsere 10.000 tonn laks. Andfjord Salmon AS er allerede i gang med reguleringsplaner for vekst, både i Breivika og på Fiskenes. Illustrasjon: Andfjord Salmon